آخرین اخبار سایت

من دارم میرم پابوس امام رضا(ع)  

سلام ب همه ی دوستان من امشب ساعت 9عازم مشهد الرضا هستمومن االه التوفیقزائری بارانیم آقا به دادم میرسی؟
بی پناهم ,خسته ام ,تنها, به دادم میرسی؟
گر چه آهو نیستم اما پر از دلتنگیم
ضامن چشمان آهو ها! به دادم میرسی؟از کبوترها که می پرسم نشانم می دهند
گنبد و گلدسته هایت را, به دادم میرسی؟
ماهی افتاده بر خاکم لبالب تشنگی
پهنه ی آبی ترین دریا به دادم میرسی؟
ماه نورانی شب های سیاه عمر من
ماه من!ای ماه من!آیا به دادم میرسی؟
من دخیل التماسم را به چشمت بسته

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1