آخرین اخبار سایت

دلنوشته برای امام رضا  

بامت بلند که دلتنگیت مرا                        از هر چه غیر تو بیزار کرده استهان، ای رضا علیه السلام ! بگیر و بنوش. این جام شوکران، مُزدِ ولیعهدی توست. انگورهای فاجعه، این بار شرابی دیگرگونه آفریده اند.مام آسمان، فرزند جگر سوخته خویش را به نام، می خواند؛ پاسخی باید داد. کهکشان آغوش گشوده است.کدام مظلومیّت از این وسیع تر؟ گناه بزرگ بخشیده نخواهد شد؛ این که خلیفه خداوند را، ولیعهد ابلیس دانستند. غربت را ای مردم! چگونه معنا می کنید؟ چه کسی خواهد

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید و شاد علیرضا روزگار به نام مهمونی  

دانلود آهنگ جدید و شاد علیرضا روزگار به نام مهمونی
دانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگار
شعر و آهنگ : مهدی احمدوند ــ تنظیم : حمید مرادی
علیرضا روزگار مهمونی  ـــ نظر فراموش نشه
 
برچسب ها: آهنگ مهمونی علیرضا روزگار , متن آهنگ مهمونی علیرضا روزگار , دانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار , دانلود آهنگ علیرضا روزگار مهمونی , دانلود آهنگ جدید

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید و شاد علیرضا روزگار به نام مهمونی  

دانلود آهنگ جدید و شاد علیرضا روزگار به نام مهمونی
دانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگار
شعر و آهنگ : مهدی احمدوند ــ تنظیم : حمید مرادی
علیرضا روزگار مهمونی  ـــ نظر فراموش نشه
 
برچسب ها: آهنگ مهمونی علیرضا روزگار , متن آهنگ مهمونی علیرضا روزگار , دانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار , دانلود آهنگ علیرضا روزگار مهمونی , دانلود آهنگ جدید

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید و شاد علیرضا روزگار به نام مهمونی  

دانلود آهنگ جدید و شاد علیرضا روزگار به نام مهمونی
دانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگار
شعر و آهنگ : مهدی احمدوند ــ تنظیم : حمید مرادی
علیرضا روزگار مهمونی  ـــ نظر فراموش نشه
 
برچسب ها: آهنگ مهمونی علیرضا روزگار , متن آهنگ مهمونی علیرضا روزگار , دانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار , دانلود آهنگ علیرضا روزگار مهمونی , دانلود آهنگ جدید

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید و شاد علیرضا روزگار به نام مهمونی  

دانلود آهنگ جدید و شاد علیرضا روزگار به نام مهمونی
دانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگار
شعر و آهنگ : مهدی احمدوند ــ تنظیم : حمید مرادی
علیرضا روزگار مهمونی  ـــ نظر فراموش نشه
 
برچسب ها: آهنگ مهمونی علیرضا روزگار , متن آهنگ مهمونی علیرضا روزگار , دانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار , دانلود آهنگ علیرضا روزگار مهمونی , دانلود آهنگ جدید

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید و شاد علیرضا روزگار به نام مهمونی  

دانلود آهنگ جدید و شاد علیرضا روزگار به نام مهمونی
دانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگار
شعر و آهنگ : مهدی احمدوند ــ تنظیم : حمید مرادی
علیرضا روزگار مهمونی  ـــ نظر فراموش نشه
 
برچسب ها: آهنگ مهمونی علیرضا روزگار , متن آهنگ مهمونی علیرضا روزگار , دانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار , دانلود آهنگ علیرضا روزگار مهمونی , دانلود آهنگ جدید

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید و شاد علیرضا روزگار به نام مهمونی  

دانلود آهنگ جدید و شاد علیرضا روزگار به نام مهمونی
دانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگار
شعر و آهنگ : مهدی احمدوند ــ تنظیم : حمید مرادی
علیرضا روزگار مهمونی  ـــ نظر فراموش نشه
 
برچسب ها: آهنگ مهمونی علیرضا روزگار , متن آهنگ مهمونی علیرضا روزگار , دانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار , دانلود آهنگ علیرضا روزگار مهمونی , دانلود آهنگ جدید

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید و شاد علیرضا روزگار به نام مهمونی  

دانلود آهنگ جدید و شاد علیرضا روزگار به نام مهمونی
دانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگار
شعر و آهنگ : مهدی احمدوند ــ تنظیم : حمید مرادی
علیرضا روزگار مهمونی  ـــ نظر فراموش نشه
 
برچسب ها: آهنگ مهمونی علیرضا روزگار , متن آهنگ مهمونی علیرضا روزگار , دانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار , دانلود آهنگ علیرضا روزگار مهمونی , دانلود آهنگ جدید

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید و شاد علیرضا روزگار به نام مهمونی  

دانلود آهنگ جدید و شاد علیرضا روزگار به نام مهمونی
دانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگار
شعر و آهنگ : مهدی احمدوند ــ تنظیم : حمید مرادی
علیرضا روزگار مهمونی  ـــ نظر فراموش نشه
 
برچسب ها: آهنگ مهمونی علیرضا روزگار , متن آهنگ مهمونی علیرضا روزگار , دانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار , دانلود آهنگ علیرضا روزگار مهمونی , دانلود آهنگ جدید

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید و شاد علیرضا روزگار به نام مهمونی  

دانلود آهنگ جدید و شاد علیرضا روزگار به نام مهمونی
دانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگار
شعر و آهنگ : مهدی احمدوند ــ تنظیم : حمید مرادی
علیرضا روزگار مهمونی  ـــ نظر فراموش نشه
 
برچسب ها: آهنگ مهمونی علیرضا روزگار , متن آهنگ مهمونی علیرضا روزگار , دانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار , دانلود آهنگ علیرضا روزگار مهمونی , دانلود آهنگ جدید

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید و شاد علیرضا روزگار به نام مهمونی  

دانلود آهنگ جدید و شاد علیرضا روزگار به نام مهمونی
دانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگار
شعر و آهنگ : مهدی احمدوند ــ تنظیم : حمید مرادی
علیرضا روزگار مهمونی  ـــ نظر فراموش نشه
 
برچسب ها: آهنگ مهمونی علیرضا روزگار , متن آهنگ مهمونی علیرضا روزگار , دانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار , دانلود آهنگ علیرضا روزگار مهمونی , دانلود آهنگ جدید

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید و شاد علیرضا روزگار به نام مهمونی  

دانلود آهنگ جدید و شاد علیرضا روزگار به نام مهمونی
دانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگار
شعر و آهنگ : مهدی احمدوند ــ تنظیم : حمید مرادی
علیرضا روزگار مهمونی  ـــ نظر فراموش نشه
 
برچسب ها: آهنگ مهمونی علیرضا روزگار , متن آهنگ مهمونی علیرضا روزگار , دانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار , دانلود آهنگ علیرضا روزگار مهمونی , دانلود آهنگ جدید

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید و شاد علیرضا روزگار به نام مهمونی  

دانلود آهنگ جدید و شاد علیرضا روزگار به نام مهمونی
دانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگار
شعر و آهنگ : مهدی احمدوند ــ تنظیم : حمید مرادی
علیرضا روزگار مهمونی  ـــ نظر فراموش نشه
 
برچسب ها: آهنگ مهمونی علیرضا روزگار , متن آهنگ مهمونی علیرضا روزگار , دانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار , دانلود آهنگ علیرضا روزگار مهمونی , دانلود آهنگ جدید

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار بنام مهمونی  

دانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار بنام مهمونی
آهنگ مهمونی از علیرضا روزگار
دانلود آهنگ علیرضا روزگار بنام مهمونی
آهنگ مهمونی از علیرضا روزگار
دانلود با دو کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸


ادامه مطلب دانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار بنام مهمونی

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار مهمونی  

دانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار مهمونی با لینک مستقیم و کیفیت ۳۲۰ اهنگ
ترانه و آهنگ : مهدی احمدوند ، تنظیم ، میکس و مستر : حمید مرادی
Download New Music Alireza roozegar Party

دانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگار

دانلود آهنگ با کیفیت 320

Download

دانلود آهنگ با کیفیت 128

Download

دانلود آهنگ با کیفیت 64
Downloadمنبع:آهنگستان

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار به نام مهمونی  

دانلود آهنگ جدید و بسیار زیبای علیرضا روزگار به نام مهمونی
دانلود آهنگ جدید مهمونی از علیرضا روزگار
Danlod Ahange Jadid Alireza Roozegar – Mehmooni
_____________________________________________
دانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار به نام مهمونی____________________________________________

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار به نام مهمونی  

دانلود آهنگ جدید و بسیار زیبای علیرضا روزگار به نام مهمونی
دانلود آهنگ جدید مهمونی از علیرضا روزگار
Danlod Ahange Jadid Alireza Roozegar – Mehmooni
_____________________________________________
دانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار به نام مهمونی____________________________________________

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار به نام مهمونی  

دانلود آهنگ جدید و بسیار زیبای علیرضا روزگار به نام مهمونی
دانلود آهنگ جدید مهمونی از علیرضا روزگار
Danlod Ahange Jadid Alireza Roozegar – Mehmooni
_____________________________________________
دانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار به نام مهمونی____________________________________________

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار به نام مهمونی  

دانلود آهنگ جدید و بسیار زیبای علیرضا روزگار به نام مهمونی
دانلود آهنگ جدید مهمونی از علیرضا روزگار
Danlod Ahange Jadid Alireza Roozegar – Mehmooni
_____________________________________________
دانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار به نام مهمونی____________________________________________

ادامه مطلب  

لیلی گفت  

لیلی میدانست که مجنون نیامدنی است.اما ماند.
چشم به راه و منتظر.هزار سال.
لیلی راه هارا اذین بست و دلش را چراغانی کرد.مجنون نیامد.
مجنون نیامدنی است.خدا از پس هزار سال لیلی را مینگریست.چراغانی دلش را.
چشم به راهی اش را.
خدا به مجنون گفت نرود.مجنون حرف خدارا گوش میگرفت.
خدا ثانیه هارا میشمرد.صبوری لیلی را...
عشق درخت بود.ریشه میخواست.صبوری لیلی ریشه اش شد.
خدا درخت ریشه دار را آب داد.
درخت بزرگ شد.هزار شاخه هزاران برگ ستبر و تنومند.
سایه اش خنکی زمین

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار مهمونی  

ترانه و آهنگ : مهدی احمدوند ، تنظیم ، میکس و مستر : حمید مرادی
Download New Music Alireza roozegar Party

دانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگار

دانلود آهنگ با کیفیت 320

Download

دانلود آهنگ با کیفیت 128

Download

دانلود آهنگ با کیفیت 64

Download

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار با نام مهمونی  

دانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار مهمونی با لینک مستقیم و کیفیت ۳۲۰ اهنگ
ترانه و آهنگ : مهدی احمدوند ، تنظیم ، میکس و مستر : حمید مرادی دانلود آهنگ با کیفیت 320

Download

دانلود آهنگ با کیفیت 128

Download

دانلود آهنگ با کیفیت 64

Downloadمنبع:آهنگستان

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید و شاد علیرضا روزگار به نام مهمونی  

دانلود آهنگ جدید و شاد علیرضا روزگار به نام مهمونی
دانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگار
شعر و آهنگ : مهدی احمدوند ــ تنظیم : حمید مرادی
علیرضا روزگار مهمونی  ـــ نظر فراموش نشه
 
برچسب ها: آهنگ مهمونی علیرضا روزگار , متن آهنگ مهمونی علیرضا روزگار , دانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار , دانلود آهنگ علیرضا روزگار مهمونی , دانلود آهنگ جدید

ادامه مطلب  

لیلی و مجنون  

                                              آغاز عشق لیلی و مجنون
قیس هر بامداد با طلوع خورشید به جای رفتن به مکتب خانه به همراه لیلی بر فراز «نجد» که منزلگاه لیلی بود می رفت و در وصف لیلی شعر و غزل می سرود و آن را به گوش باد صبا می رساند.
 
                      ای باد صبا به صبح برخیز                        در دامن زلف لیلی آویز .
 
                                                                                             

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگار  

دانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگاردانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار مهمونی با لینک مستقیم و کیفیت ۳۲۰ اهنگ
ترانه و آهنگ : مهدی احمدوند ، تنظیم ، میکس و مستر : حمید مرادی
Download New Music Alireza roozegar Partyدانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگار

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگار  

دانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگاردانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار مهمونی با لینک مستقیم و کیفیت ۳۲۰ اهنگ
ترانه و آهنگ : مهدی احمدوند ، تنظیم ، میکس و مستر : حمید مرادی
Download New Music Alireza roozegar Partyدانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگار

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگار  

دانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگاردانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار مهمونی با لینک مستقیم و کیفیت ۳۲۰ اهنگ
ترانه و آهنگ : مهدی احمدوند ، تنظیم ، میکس و مستر : حمید مرادی
Download New Music Alireza roozegar Partyدانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگار

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگار  

دانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگاردانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار مهمونی با لینک مستقیم و کیفیت ۳۲۰ اهنگ
ترانه و آهنگ : مهدی احمدوند ، تنظیم ، میکس و مستر : حمید مرادی
Download New Music Alireza roozegar Partyدانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگار

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگار  

دانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگاردانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار مهمونی با لینک مستقیم و کیفیت ۳۲۰ اهنگ
ترانه و آهنگ : مهدی احمدوند ، تنظیم ، میکس و مستر : حمید مرادی
Download New Music Alireza roozegar Partyدانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگار

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگار  

دانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگاردانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار مهمونی با لینک مستقیم و کیفیت ۳۲۰ اهنگ
ترانه و آهنگ : مهدی احمدوند ، تنظیم ، میکس و مستر : حمید مرادی
Download New Music Alireza roozegar Partyدانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگار

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگار  

دانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگاردانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار مهمونی با لینک مستقیم و کیفیت ۳۲۰ اهنگ
ترانه و آهنگ : مهدی احمدوند ، تنظیم ، میکس و مستر : حمید مرادی
Download New Music Alireza roozegar Partyدانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگار

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگار  

دانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگاردانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار مهمونی با لینک مستقیم و کیفیت ۳۲۰ اهنگ
ترانه و آهنگ : مهدی احمدوند ، تنظیم ، میکس و مستر : حمید مرادی
Download New Music Alireza roozegar Partyدانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگار

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگار  

دانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگاردانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار مهمونی با لینک مستقیم و کیفیت ۳۲۰ اهنگ
ترانه و آهنگ : مهدی احمدوند ، تنظیم ، میکس و مستر : حمید مرادی
Download New Music Alireza roozegar Partyدانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگار

ادامه مطلب  

لیلی.......  

لیلی زیر درخت انار نشست ،درخت انار عاشق شد ،گل داد ، سرخ سرخ.....گل ها انار شدند ،داغ داغ......هر اناری هزار دانه داشت ، دانه ها عاشق بودند ، بی تابی می کردند ، توی انار جا نمی شدند.انار کوچک بود ، دانه ها بی تابی کردند ، انار ترک بر داشت.خون انار روی دست لیلی چکید . لیلی انار ترک خورده را خورد.مجنون به لیلی اش رسید .خدا گفت:راز رسیدن فقط همین است ، فقط کافی است انار دلت ترک بخورد.....خدا گفت:لیلی یک ماجراست ، ماجرایی آکنده از من ، ماجرایی که باید بسازیش

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگار  

دانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگاردانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار مهمونی با لینک مستقیم و کیفیت ۳۲۰ اهنگ
ترانه و آهنگ : مهدی احمدوند ، تنظیم ، میکس و مستر : حمید مرادی
Download New Music Alireza roozegar Partyدانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگار

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگار  

دانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگاردانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار مهمونی با لینک مستقیم و کیفیت ۳۲۰ اهنگ
ترانه و آهنگ : مهدی احمدوند ، تنظیم ، میکس و مستر : حمید مرادی
Download New Music Alireza roozegar Partyدانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگار

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگار  

دانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگاردانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار مهمونی با لینک مستقیم و کیفیت ۳۲۰ اهنگ
ترانه و آهنگ : مهدی احمدوند ، تنظیم ، میکس و مستر : حمید مرادی
Download New Music Alireza roozegar Partyدانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگار

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگار  

دانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگاردانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار مهمونی با لینک مستقیم و کیفیت ۳۲۰ اهنگ
ترانه و آهنگ : مهدی احمدوند ، تنظیم ، میکس و مستر : حمید مرادی
Download New Music Alireza roozegar Partyدانلود آهنگ مهمونی علیرضا روزگار

ادامه مطلب  

لیلی  

لیلی زیر درخت انار نشست ،درخت انار عاشق شد ،گل داد ، سرخ سرخ.....گل ها انار شدند ،داغ داغ......هر
اناری هزار دانه داشت ، دانه ها عاشق بودند ، بی تابی می کردند ، توی انار
جا نمی شدند.انار کوچک بود ، دانه ها بی تابی کردند ، انار ترک بر داشت.خون انار روی دست لیلی چکید . لیلی انار ترک خورده را خورد.مجنون به لیلی اش رسید .خدا گفت:راز رسیدن فقط همین است ، فقط کافی است انار دلت ترک بخورد.....خدا گفت:لیلی یک ماجراست ، ماجرایی آکنده از من ، ماجرایی که باید بسازی

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار با نام مهمونی  

دانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار با نام مهمونی
دانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار با نام مهمونی
دانلود آهنگ جدید و فوق العاده زیبای علیرضا روزگار با نام مهمونی با بالا ترین کیفیت
شعر و آهنگ : مهدی احمدوند ، تنظیم : حمید مرادی

ادامه مطلب  

از چشم مجنون  

چون رسوایی مجنون به گوش خلیفه رسید ، فرو ماند. خواست تا لیلی را ببیند که کیست 
چون لیلی به خدمت رسید ، شگفتش آمد که این لیلی سیه چرده از کنیزان من نیز کم تر است در جمال و کمال ! پرسید : مجنون بر چه چیز تو عاشق گردیده ؟لیلی گفت : لیلی را باید از چشم مجنون دید اگر بر دیده ی مجنون نشینی به غیر از خوبی از لیلی نبینی 

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید و بسیار شنیدنی علیرضا روزگار به نام مهمونی  

ترانه و ملودی: مهدی احمدوند / میکس و تنظیم: حمید مرادی

——————————————————————————————————————-
لینک دانلود آهنگ مهمونی با کیفیت ۱۲۸ Kbs
Alireza Rozegar – Mehmoni
 ——————————————————————–———————————————-
متن آهنگ مهمونی با صدای علیرضا روزگار
خدا کنه که رویات، هی منو دیدن باشه /
آرزومه که آرزوت به من رسیدن باشه / عزیزم همه چیزم داشتنت عین رویاست /
باور کن که مثلت فقط یکی تو دنیاست / مهمونی تو قلبم دوست دارم و ه

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار به نام مهمونی  

دانلود آهنگ جدید و فوق العاده زیبا و شنیدنی علیرضا روزگار به نام مهمونی
ترانه سرا و موزیک : مهدی احمدوند / تنظیم : حمید مرادی
دانلود آهنگ جدید مهدی مقدم به نام یه هفته بارونه
      جهت دانلود اهنگ جدید به ادامه مطلب مراجعه کنید …

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1